Qt3D によるグラフィックスプログラミング

各種用例による Qt3D の用法です。

立方体の描画

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oCube = new QCuboidMesh(oRootEntity) {
        setXextent(2)
        setYextent(2)
        setZextent(3)
    }

    oCubeTransform = new QTransform(oCube)
    oCubeTransform.setScale(2)
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(3, 3, 3))

    oCubeMaterial = new QPhongMaterial(oCube)
    oCubeMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(200,100,100,100)})

    oCubeEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oCubeEntity.addComponent(oCube)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeMaterial)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Cube")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - 立方体の描画

トーラスの描画

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oTorus = new QTorusMesh(oRootEntity)
        oTorus.setRadius(1.0)
        oTorus.setMinorRadius(0.4)
        oTorus.setRings(100)
        oTorus.setSlices(20)

    oTorusTransform = new QTransform(oTorus)
    oTorusTransform.setScale(2)
    oTorusTransform.setTranslation(new QVector3D(3, 3, 3))

    oTorusMaterial = new QPhongMaterial(oTorus)
    oTorusMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(200,100,100,100)})

    oTorusEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oTorusEntity.addComponent(oTorus)
    oTorusEntity.addComponent(oTorusMaterial)
    oTorusEntity.addComponent(oTorusTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Torus")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - トーラスの描画

球体の描画

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oSphere = new QSphereMesh(oRootEntity)
        oSphere.setRadius(1.0)
        oSphere.setRings(100)
        oSphere.setSlices(20)

    oSphereTransform = new QTransform(oSphere)
    oSphereTransform.setScale(2)
    oSphereTransform.setTranslation(new QVector3D(3, 3, 3))

    oSphereMaterial = new QPhongMaterial(oSphere)
    oSphereMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(200,100,100,100)})

    oSphereEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oSphereEntity.addComponent(oSphere)
    oSphereEntity.addComponent(oSphereMaterial)
    oSphereEntity.addComponent(oSphereTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Sphere")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - 球体の描画

円柱の描画

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)


    oCylinder = new QCylinderMesh(oRootEntity)
        oCylinder.setRadius(1)
        oCylinder.setRings(100)
        oCylinder.setSlices(20)
    oCylinder.setLength(5)

    oCylinderTransform = new QTransform(oCylinder)
    oCylinderTransform.setScale(2)
    oCylinderTransform.setTranslation(new QVector3D(1, 0, 3))

    oCylinderMaterial = new QPhongMaterial(oCylinder)
    oCylinderMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(200,100,100,100)})

    oCylinderEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oCylinderEntity.addComponent(oCylinder)
    oCylinderEntity.addComponent(oCylinderMaterial)
    oCylinderEntity.addComponent(oCylinderTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Cylinder")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - 円柱の描画

円錐の描画

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)


    oCone = new QConeMesh(oRootEntity)
        oCone.setRings(100)
        oCone.setSlices(20)
    oCone.setLength(5)

    oConeTransform = new QTransform(oCone)
    oConeTransform.setScale(2)
    oConeTransform.setTranslation(new QVector3D(1, 0, 3))

    oConeMaterial = new QPhongMaterial(oCone)
    oConeMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(200,100,100,100)})

    oConeEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oConeEntity.addComponent(oCone)
    oConeEntity.addComponent(oConeMaterial)
    oConeEntity.addComponent(oConeTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Cone")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - 円錐の描画

平面の描画

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)


    oPlane = new QPlaneMesh(oRootEntity)
    oPlane.setHeight(5)
    oPlane.setWidth(5)
    oPlane.setmeshresolution(new qSize(10,10))

    oPlaneTransform = new QTransform(oPlane)
    oPlaneTransform.setScale(2)
    oPlaneTransform.setTranslation(new QVector3D(0, -4, 4))

    oPlaneMaterial = new QPhongMaterial(oPlane)
    oPlaneMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(200,100,100,100)})

    oPlaneEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oPlaneEntity.addComponent(oPlane)
    oPlaneEntity.addComponent(oPlaneMaterial)
    oPlaneEntity.addComponent(oPlaneTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Plane")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - 平面の描画

テクスチャ

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oCube = new QCuboidMesh(oRootEntity) {
        setXextent(2)
        setYextent(2)
        setZextent(3)
    }

    oCubeTransform = new QTransform(oCube)
    oCubeTransform.setScale(2)
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(3, 3, 3))

    oTextureLoader = new QTextureLoader(oCube);
    oTextureLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/gold.jpg") )
    oCubeMaterial = new QTextureMaterial(oCube)
    oCubeMaterial.setTexture(oTextureLoader)

    oCubeEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oCubeEntity.addComponent(oCube)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeMaterial)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Adding Texture")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - テクスチャ

キー入力

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

        oFilter = new qallevents(oView)
        oFilter.setKeyPressEvent("pKeyPress()")
        oView.installeventfilter(oFilter)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)
    oCamController.setEnabled(False)

    oCube = new QCuboidMesh(oRootEntity) {
        setXextent(2)
        setYextent(2)
        setZextent(3)
    }

    oCubeTransform = new QTransform(oCube)
    oCubeTransform.setScale(2)
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(3, 3, 3))

    oTextureLoader = new QTextureLoader(oCube);
    oTextureLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/gold.jpg") )
    oCubeMaterial = new QTextureMaterial(oCube)
    oCubeMaterial.setTexture(oTextureLoader)

    oCubeEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oCubeEntity.addComponent(oCube)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeMaterial)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Moving Cube using the Keyboard")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    oContainer.setfocus(0)

    exec()
}

func pKeyPress
    nKey = oFilter.getkeycode()
    oX = oCubeTransform.translation().x()
    oY = oCubeTransform.translation().y()
    oZ = oCubeTransform.translation().z()
    switch nKey
        on Qt_Key_Right
            oX++
        on Qt_Key_Left
            oX--
        on Qt_Key_Up
            oY++
        on Qt_Key_Down
            oY--
    off
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(oX, oY, oZ))
Qt3D の用例 - キー入力

オブジェクト・ピッカー

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

        oFilter = new qallevents(oView)
        oFilter.setKeyPressEvent("pKeyPress()")
        oView.installeventfilter(oFilter)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)
    oCamController.setEnabled(False)

    oCube = new QCuboidMesh(oRootEntity) {
        setXextent(2)
        setYextent(2)
        setZextent(3)
    }

    oCubeTransform = new QTransform(oCube)
    oCubeTransform.setScale(2)
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(3, 3, 3))

    oTextureLoader = new QTextureLoader(oCube);
    oTextureLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/gold.jpg") )
    oCubeMaterial = new QTextureMaterial(oCube)
    oCubeMaterial.setTexture(oTextureLoader)

    oCubeEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oCubeEntity.addComponent(oCube)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeMaterial)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeTransform)

    oPicker = new qObjectPicker(oCube) {
        setclickedevent("pClick()")
    }
    oCubeEntity.addComponent(oPicker)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Object Picker - Click on the Cube")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    oContainer.setfocus(0)

    exec()
}

func pKeyPress
    nKey = oFilter.getkeycode()
    oX = oCubeTransform.translation().x()
    oY = oCubeTransform.translation().y()
    oZ = oCubeTransform.translation().z()
    switch nKey
        on Qt_Key_Right
            oX++
        on Qt_Key_Left
            oX--
        on Qt_Key_Up
            oY++
        on Qt_Key_Down
            oY--
    off
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(oX, oY, oZ))

func pClick
    msginfo("Event","Click")
    oContainer.setfocus(0)
Qt3D の用例 - オブジェクト・ピッカー

フレームアクション

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)
    oCamController.setEnabled(False)

    oCube = new QCuboidMesh(oRootEntity) {
        setXextent(1)
        setYextent(1)
        setZextent(1)
    }

    oCubeTransform = new QTransform(oCube)
    oCubeTransform.setScale(2)
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(-5, -5, -5))

    oTextureLoader = new QTextureLoader(oCube);
    oTextureLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/gold.jpg") )
    oCubeMaterial = new QTextureMaterial(oCube)
    oCubeMaterial.setTexture(oTextureLoader)

    oCubeEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oCubeEntity.addComponent(oCube)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeMaterial)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeTransform)

    nAngle=0    nSpeed=0.1
    oFrameAction = new qFrameAction(oRootEntity) {
        settriggeredevent("pEvent()")
    }

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Frame Action")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}

func pEvent

    # 立方体の移動
        oX = oCubeTransform.translation().x()
        oY = oCubeTransform.translation().y()
        oZ = oCubeTransform.translation().z()
        if oX >= 4
            nSpeed=-0.1
        but oX <= -10
            nSpeed=0.1
        ok
        oCubeTransform.setTranslation(
            new QVector3D(oX+nSpeed, oY+nSpeed, oZ+nSpeed))

    # 立方体の回転
        nAngle+=5 if nAngle=360 nAngle=0 ok
        oQ = new QQuaternion(0,0,0,0)
        oCubeTransform.setRotation(
            oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(0, 1, 0), nAngle))
Qt3D の用例 - フレームアクション

2Dテキスト

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oView.defaultframegraph().setclearcolor(new QColor() {setRGB(100,250,150,255)})

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oCube = new QCuboidMesh(oRootEntity) {
        setXextent(2)
        setYextent(2)
        setZextent(3)
    }

    oCubeTransform = new QTransform(oCube)
    oCubeTransform.setScale(2)
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(0, 3, 4))

    oTextureLoader = new QTextureLoader(oCube);
    oTextureLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/ring.bmp") )
    oCubeMaterial = new QTextureMaterial(oCube)
    oCubeMaterial.setTexture(oTextureLoader)

    oCubeEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oCubeEntity.addComponent(oCube)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeMaterial)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeTransform)


    oText2DEntity = new QText2DEntity(oRootEntity) {
        setText("Ring programming language")
        setWidth(400) setHeight(40)
        setColor(new QColor() {setRGB(128,128,128,255)})
    }

    oText2DTransform = new QTransform(oText2DEntity)
    oText2DTransform.setScale(0.1)
    oText2DTransform.setTranslation(new QVector3D(-10.5, -5, 0))

    oText2DEntity.addComponent(oText2DTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Text2D")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - 2Dテキスト

テキストの押し出し

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oView.defaultframegraph().setclearcolor(new QColor() {setRGB(100,250,150,255)})

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oCube = new QCuboidMesh(oRootEntity) {
        setXextent(2)
        setYextent(2)
        setZextent(3)
    }

    oCubeTransform = new QTransform(oCube)
    oCubeTransform.setScale(2)
    oCubeTransform.setTranslation(new QVector3D(0, 3, 4))

    oTextureLoader = new QTextureLoader(oCube);
    oTextureLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/ring.bmp") )
    oCubeMaterial = new QTextureMaterial(oCube)
    oCubeMaterial.setTexture(oTextureLoader)

    oCubeEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oCubeEntity.addComponent(oCube)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeMaterial)
    oCubeEntity.addComponent(oCubeTransform)

    oTextEntity = new QEntity(oRootEntity)

    oTextMesh = new QExtrudedTextMesh(oTextEntity) {
        setText("Ring")
    }

    oTextTransform = new QTransform(oTextEntity)
    oTextTransform.setScale(3)
    oTextTransform.setTranslation(new QVector3D(-5.5, -4, 3))

    oTextMaterial = new QPhongMaterial(oTextEntity);
    oTextMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(0,0,255,255)})

    oTextEntity.addComponent(oTextMesh)
    oTextEntity.addComponent(oTextTransform)
    oTextEntity.addComponent(oTextMaterial)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Extruded Text")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - テキストの押し出し

モデル

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oModel = new qmesh(oRootEntity)

    oModel.setsource(
        new qURL("file:///"+currentdir()+"/assets/model/lucky_cat.obj") )

    oModelTransform = new QTransform(oModel)
    oModelTransform.setScale(0.1)
    oModelTransform.setTranslation(new QVector3D(0, 0, 0))
    oQ = new QQuaternion(0,0,0,0)
    oModelTransform.setRotation(oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(0, 1, 0), 180))

    oModelMaterial = new QPhongMaterial(oModel)
    oModelMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(0,255,128,255)})

    oModelEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oModelEntity.addComponent(oModel)
    oModelEntity.addComponent(oModelmaterial)
    oModelEntity.addComponent(oModelTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Model (Obj File)")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - モデル

モデルテクスチャ

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 25, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oModel = new qmesh(oRootEntity)

    oModel.setsource(
        new qURL("file:///"+currentdir()+"/assets/model/Robot.obj") )

    oModelTransform = new QTransform(oModel)
    oModelTransform.setScale(0.5)
    oModelTransform.setTranslation(new QVector3D(0, 12, 4))

    oLoader = new QTextureLoader(oModel)
    oModelMaterial = new QTextureMaterial(oModel)
    oLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/Robot.jpg") )
    oModelMaterial.setTexture(oLoader)

    oModelEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oModelEntity.addComponent(oModel)
    oModelEntity.addComponent(oModelMaterial)
    oModelEntity.addComponent(oModelTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Model Texture")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - モデルテクスチャ

事務所の描画

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 0, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oModel = new qmesh(oRootEntity)

    oModel.setsource(
        new qURL("file:///"+currentdir()+"/assets/model/Reception_Table.obj") )

    oModelTransform = new QTransform(oModel)
    oModelTransform.setScale(1)
    oModelTransform.setTranslation(new QVector3D(0, -2.5, 16))

    oModelMaterial = new QPhongMaterial(oModel)
    oModelMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(0,255,128,255)})

    oModelEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oModelEntity.addComponent(oModel)
    oModelEntity.addComponent(oModelmaterial)
    oModelEntity.addComponent(oModelTransform)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Model (Obj File) - Office")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - 事務所の描画

複数オブジェクト

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 20, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oModel = new qmesh(oRootEntity)
    oModel.setsource(
        new qURL("file:///"+currentdir()+"/assets/model/Robot.obj") )

    oModelTransform = new QTransform(oModel)
    oModelTransform.setScale(0.2)
    oModelTransform.setTranslation(new QVector3D(0, 10, 10))

    oModelMaterial = new QPhongMaterial(oModel)
    oModelMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(0,100,0,0)})

    oModelEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oModelEntity.addComponent(oModel)

    oLoader = new QTextureLoader(oModel);
    oModelMaterial = new QTextureMaterial(oModel)
    oLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/gold.jpg") )
    oModelMaterial.setTexture(oLoader)

    oModelEntity.addComponent(oModelMaterial)
    oModelEntity.addComponent(oModelTransform)

    for n = 1 to 10

        oTorus = new QTorusMesh(oRootEntity)
            oTorus.setRadius(1.0*n)
            oTorus.setMinorRadius(0.4*n)
            oTorus.setRings(100)
            oTorus.setSlices(20)

        oTorusTransform = new QTransform(null)
        oTorusTransform.setScale(2)
        oTorusTransform.setTranslation(new QVector3D(5.0*n, 4.0*n, 0.0))

        oTorusMaterial = new QPhongMaterial(null);
        oTorusMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(200,100,100,100)})

        oTorusEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oTorusEntity.addComponent(oTorus)

        oLoader = new QTextureLoader(oTorus);
        oTorusMaterial = new QTextureMaterial(oTorus)
        oLoader.setSource(
            new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/gold.jpg") )
        oTorusMaterial.setTexture(oLoader)

        oTorusEntity.addComponent(oTorusMaterial)
        oTorusEntity.addComponent(oTorusTransform)
    next

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Many Objects")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}
Qt3D の用例 - 複数オブジェクト

カメラ

load "guilib.ring"

new qApp {

    oView = new Qt3dwindow()

    oWidget = new QWidget()
    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000.0)
        oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(0, 20, 0))

    oLightEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oLight = new QPointLight(oLightEntity)
    oLight.setColor(new QColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oLight.setIntensity(1)
    oLightEntity.addComponent(oLight)

    oLightTransform = new QTransform(oLightEntity)
    oLightTransform.setTranslation(oCameraEntity.position())
    oLightEntity.addComponent(oLightTransform)

    oCamController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
        oCamController.setCamera(oCameraEntity)

    oModel = new qmesh(oRootEntity)
    oModel.setsource(
        new qURL("file:///"+currentdir()+"/assets/model/Robot.obj") )

    oModelTransform = new QTransform(oModel)
    oModelTransform.setScale(0.2)
    oModelTransform.setTranslation(new QVector3D(0, 10, 10))

    oModelMaterial = new QPhongMaterial(oModel)
    oModelMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(0,100,0,0)})

    oModelEntity = new QEntity(oRootEntity)
    oModelEntity.addComponent(oModel)

    oLoader = new QTextureLoader(oModel);
    oModelMaterial = new QTextureMaterial(oModel)
    oLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/gold.jpg") )
    oModelMaterial.setTexture(oLoader)

    oModelEntity.addComponent(oModelMaterial)
    oModelEntity.addComponent(oModelTransform)

    for n = 1 to 10

        oTorus = new QTorusMesh(oRootEntity)
            oTorus.setRadius(1.0*n)
            oTorus.setMinorRadius(0.4*n)
            oTorus.setRings(100)
            oTorus.setSlices(20)

        oTorusTransform = new QTransform(null)
        oTorusTransform.setScale(2)
        oTorusTransform.setTranslation(new QVector3D(5.0*n, 4.0*n, 0.0))

        oTorusMaterial = new QPhongMaterial(null);
        oTorusMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(200,100,100,100)})

        oTorusEntity = new QEntity(oRootEntity)
        oTorusEntity.addComponent(oTorus)

        oLoader = new QTextureLoader(oTorus);
        oTorusMaterial = new QTextureMaterial(oTorus)
        oLoader.setSource(
            new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/gold.jpg") )
        oTorusMaterial.setTexture(oLoader)

        oTorusEntity.addComponent(oTorusMaterial)
        oTorusEntity.addComponent(oTorusTransform)
    next

    oView.setRootEntity(oRootEntity)


    btn1 = new qPushButton(oWidget) {
        setText("Move the Camera and the Robot") setClickEvent("pMove()")
    }

    oLayout = new QVBoxLayout()
    oLayout.AddWidget(oContainer)
    oLayout.AddWidget(btn1)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Camera")
        resize(800,600)
        setLayout(oLayout)
        showMaximized()
    }

    exec()
}

func pMove

    oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(0, 0, 20.0))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0, 1, 0))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(20, 15, 20))

    oModelTransform.setTranslation(new QVector3D(20, 15, 20))
    oQ = new QQuaternion(0,0,0,0)
    oModelTransform.setRotation(oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(1, 1, 0), 270))
Qt3D の用例 - カメラ

シーン

load "guilib.ring"

new qApp {

    oWidget = new QWidget()

    oView = new Qt3DWindow()
    oView.defaultFrameGraph().setClearColor(new QColor() {setRGB(0,0,0,255)})

    oContainer = oWidget.createWindowContainer(oView,oWidget,0)

    oRootEntity = new QEntity(oContainer)

    oInput = new QInputAspect(oRootEntity)
        oView.registerAspect(oInput)

    oCameraEntity = oView.Camera()

    oCameraEntity.lens().setPerspectiveProjection(45.0, 16.0/9.0, 0.1, 1000)
    oCameraEntity.setPosition(new QVector3D(-13.34, -6.43, 16.47))
        oCameraEntity.setUpVector(new QVector3D(0.02, 0, 1))
        oCameraEntity.setViewCenter(new QVector3D(-13.34, 17.05, 15.42))

    oCameraController = new QFirstPersonCameraController(oRootEntity)
    oCameraController.setCamera(oCameraEntity)
    oCameraController.setEnabled(False)

    oLongRoomEntity = new QEntity(oRootEntity)

    oLongRoomModel = new QMesh(oLongRoomEntity)

    oLongRoomModel.setSource(
        new qURL("file:///"+CurrentDir()+"/assets/model/Long_Room.obj") )

    oLongRoomTransform = new QTransform(oLongRoomEntity)
    oLongRoomTransform.setScale(1)
    oLongRoomTransform.setTranslation(new QVector3D(5, 0, 15))

    oLongRoomLoader = new QTextureLoader(oLongRoomModel)
    oLongRoomMaterial = new QTextureMaterial(oLongRoomModel)
    oLongRoomLoader.setSource(
        new QUrl("file:///"+currentdir()+"/assets/texture/croc.jpg") )
    oLongRoomMaterial.setTexture(oLongRoomLoader)

    oLongRoomEntity.addComponent(oLongRoomModel)
    oLongRoomEntity.addComponent(oLongRoomMaterial)
    oLongRoomEntity.addComponent(oLongRoomTransform)

    oTableEntity = new QEntity(oRootEntity)

    oTableModel = new QMesh(oTableEntity)
    oTableModel.setSource(
        new qURL("file:///"+CurrentDir()+"/assets/model/Reception_Table.obj") )

    oTableTransform = new QTransform(oTableEntity)
    oTableTransform.setScale(0.3)
    oTableTransform.setTranslation(new QVector3D(5, 0, 15))
    oQ = new QQuaternion(0,0,0,0)
    oTableTransform.setRotation(oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(0, 1, 1), -180))

    oTableModelMaterial = new QPhongMaterial(oTableEntity)
    oTableModelMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(255,255,255,255)})

    oTableEntity.addComponent(oTableModel)
    oTableEntity.addComponent(oTableModelmaterial)
    oTableEntity.addComponent(oTableTransform)

    oFirstLightEntity = new QEntity(oRootEntity)

        oFirstLight = new QPointLight(oFirstLightEntity)
    oFirstLight.setColor(new qColor() { setRGB(128,128,128,128) })
    oFirstLight.setIntensity(1)

    oFirstLightTransform = new QTransform(oFirstLightEntity)
    oFirstLightTransform.setTranslation(new QVector3D(5, 0, 20))

    oFirstLightEntity.addComponent(oFirstLight)
    oFirstLightEntity.addComponent(oFirstLightTransform)

    aCats = list(5)
    for n = 1 to 5
    v = n * 0.1
    aCats[n] = []
    aCats[n][:oCatModelEntity] = new QEntity(oRootEntity)
    aCats[n][:oCatModel] = new QMesh(aCats[n][:oCatModelEntity])
    aCats[n][:oCatModel].setSource(
        new qURL("file:///"+CurrentDir()+"/assets/model/Lucky_Cat.obj") )
    aCats[n][:oCatModelMaterial] = new QPhongMaterial(aCats[n][:oCatModel])
    aCats[n][:oCatModelMaterial].setDiffuse(
        new QColor() {setRGB(255,255,255,255)})
    aCats[n][:oCatModelTransform] = new QTransform(aCats[n][:oCatModelEntity])
    aCats[n][:oCatModelTransform].setScale(0.01)
    aCats[n][:oCatModelTransform].setTranslation(
        new QVector3D(-5*(v+v), 1, 15.2))
    oQ = new QQuaternion(0,0,0,0)
    aCats[n][:oCatModelTransform].setRotation(
        oQ.fromAxisAndAngle(
            new QVector3D(0, 1, 1), 180))
    aCats[n][:oCatModelEntity].addComponent(aCats[n][:oCatModel])
    aCats[n][:oCatModelEntity].addComponent(aCats[n][:oCatModelmaterial])
    aCats[n][:oCatModelEntity].addComponent(aCats[n][:oCatModelTransform])
    next

    oSecondLightEntity = new QEntity(oRootEntity)

    oSecondLight = new QPointLight(oSecondLightEntity)
    oSecondLight.setColor(new qColor() { setRGB(255,255,255,255) })
    oSecondLight.setIntensity(1)

    oSecondLightTransform = new QTransform(oSecondLightEntity)
    oSecondLightTransform.setTranslation(new QVector3D(-5, 1, 15.5))

    oSecondLightEntity.addComponent(oSecondLight)
    oSecondLightEntity.addComponent(oSecondLightTransform)

    oRobotEntity = new QEntity(oRootEntity)

    oRobotModel = new QMesh(oRobotEntity)
    oRobotModel.setSource(
        new qURL("file:///"+CurrentDir()+"/assets/model/Fat_Robot.obj") )
    oRobotTransform = new QTransform(oRobotEntity)
    oRobotTransform.setScale(0.006)

    robotX = -15
    robotY = -2
    robotZ = 15

    oRobotTransform.setTranslation(new QVector3D(-15, -2, 15))
    oQ = new QQuaternion(0,0,0,0)
    oRobotTransform.setRotation(
        oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(0, 1, 1), 170))

    oRobotMaterial = new QPhongMaterial(oRobotEntity)
    oRobotMaterial.setDiffuse(new QColor() {setRGB(128,128,128,255)})

    oRobotEntity.addComponent(oRobotModel)
    oRobotEntity.addComponent(oRobotTransform)
    oRobotEntity.addComponent(oRobotMaterial)

    oView.setRootEntity(oRootEntity)

    oWidget {
        setwindowtitle("Using Qt3D - Scene")
        showfullscreen()
    }

    oContainer.resize(oWidget.width(),oWidget.height())

        oFilter = new QAllEvents(oView)
        oFilter.setKeyPressEvent("pKeyPress()")
        oView.installeventfilter(oFilter)
    oContainer.setfocus(0)

    exec()

}

func pKeyPress

    nKey  = oFilter.getKeyCode()
    nSpeed = 0.1
    cX   = oCameraEntity.position().x()
    CY   = oCameraEntity.position().y()
    cZ   = oCameraEntity.position().z()
    cVCx  = oCameraEntity.viewCenter().x()
    cVCy  = oCameraEntity.viewCenter().y()
    cVCz  = oCameraEntity.viewCenter().z()

    switch nKey
        on Qt_Key_Right
            if cX < 4.8
                robotX+= nSpeed
                oCameraEntity.setPosition(
                    new QVector3D(cX+0.1, cY, cZ))
                oCameraEntity.setViewCenter(
                    new QVector3D(cVCx+nSpeed, cVCy, cVCz))
                oRobotTransform.setRotation(
                    oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(0, 1, 1), 170))
            ok
        on Qt_Key_Left
            if cX > - 13.8
                robotX-= nSpeed
                oCameraEntity.setPosition(
                 new QVector3D(cX-0.1, cY, cZ))
                oCameraEntity.setViewCenter(
                 new QVector3D(cVCx-nSpeed, cVCy, cVCz))
                oRobotTransform.setRotation(
                 oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(0, 1, 1), 160))
            ok
        on Qt_Key_Down
            if robotY > -3.5
                robotY-= nSpeed
                oCameraEntity.setPosition(
                 new QVector3D(cX, cY, cZ))
                oRobotTransform.setRotation(
                 oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(0, 1, 1), 190))
            ok
        on Qt_Key_Up
            if robotY < 2
                robotY+= nSpeed
                oCameraEntity.setPosition(
                 new QVector3D(cX, cY, cZ))
                oRobotTransform.setRotation(
                 oQ.fromAxisAndAngle(new QVector3D(0, 1, 1), 180))
            ok
        on Qt_Key_Escape
            oWidget.close()
    off

    oRobotTransform.setTranslation(new QVector3D(robotX, robotY, robotZ))
Qt3D の用例 - シーン